Changeset 159 for trunk/kernel/mm/kmem.c


Ignore:
Timestamp:
Jul 7, 2017, 1:59:39 PM (7 years ago)
Author:
max@…
Message:

style

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/kernel/mm/kmem.c

  r124 r159  
  5454void kmem_print_kcm_table()
  5555{
  56     uint32_t    index;
  57     kcm_t     * kcm;
  58     cluster_t * cluster = LOCAL_CLUSTER;
  59 
  60     printk("\n    *** KCM Pointers Table ***\n");
  61 
  62     for( index = 0 ; index < KMEM_TYPES_NR ; index++ )
  63     {
  64         kcm = cluster->kcm_tbl[index];
  65         if( kcm != NULL )
  66         {
  67             if( index == kcm->type )
  68             {
  69                 printk("     - KCM[%s] (at address %x) is OK\n",
  70                        kmem_type_str( index ) , (intptr_t)kcm );
  71             }
  72             else
  73             {
  74                 printk("     - KCM[%s] (at address %x) is KO : has type %s\n",
  75                        kmem_type_str( index ) , (intptr_t)kcm , kmem_type_str( kcm->type ) );
  76             }
  77         }
  78     }
  79 }  // end kmem_print_kcm_table()
   56        uint32_t    index;
   57        kcm_t     * kcm;
   58        cluster_t * cluster = LOCAL_CLUSTER;
   59
   60        printk("\n    *** KCM Pointers Table ***\n");
   61
   62        for( index = 0 ; index < KMEM_TYPES_NR ; index++ )
   63        {
   64                kcm = cluster->kcm_tbl[index];
   65                if( kcm != NULL )
   66                {
   67                        if( index == kcm->type )
   68                        {
   69                                printk("     - KCM[%s] (at address %x) is OK\n",
   70                                       kmem_type_str( index ) , (intptr_t)kcm );
   71                        }
   72                        else
   73                        {
   74                                printk("     - KCM[%s] (at address %x) is KO : has type %s\n",
   75                                       kmem_type_str( index ) , (intptr_t)kcm , kmem_type_str( kcm->type ) );
   76                        }
   77                }
   78        }
   79}
  8080
  8181/////////////////////////////////////////
  8282uint32_t  kmem_type_size( uint32_t type )
  8383{
  84     if     ( type == KMEM_PAGE )          return CONFIG_PPM_PAGE_SIZE;
  85     else if( type == KMEM_GENERIC )       return 0;
  86     else if( type == KMEM_KCM )           return sizeof( kcm_t );
  87     else if( type == KMEM_VSEG )          return sizeof( vseg_t );
  88     else if( type == KMEM_DEVICE )        return sizeof( chdev_t );
  89     else if( type == KMEM_MAPPER )        return sizeof( mapper_t );
  90     else if( type == KMEM_PROCESS )       return sizeof( process_t );
  91     else if( type == KMEM_CPU_CTX )       return sizeof( hal_cpu_context_t );
  92     else if( type == KMEM_FPU_CTX )       return sizeof( hal_fpu_context_t );
  93     else if( type == KMEM_BARRIER )       return sizeof( remote_barrier_t );
  94 
  95     else if( type == KMEM_FATFS_INODE )   return sizeof( fatfs_inode_t );
  96     else if( type == KMEM_FATFS_CTX )     return sizeof( fatfs_ctx_t );
  97     else if( type == KMEM_DEVFS_INODE )   return sizeof( devfs_inode_t );
  98     else if( type == KMEM_MUTEX )         return sizeof( remote_mutex_t );
  99     else if( type == KMEM_VFS_CTX )       return sizeof( vfs_ctx_t );
  100     else if( type == KMEM_VFS_INODE )     return sizeof( vfs_inode_t );
  101     else if( type == KMEM_VFS_DENTRY )    return sizeof( vfs_dentry_t );
  102     else if( type == KMEM_VFS_FILE )      return sizeof( vfs_file_t );
  103     else if( type == KMEM_SEM )           return sizeof( remote_sem_t );
  104     else if( type == KMEM_CONDVAR )       return sizeof( remote_condvar_t );
  105 
  106     else if( type == KMEM_512_BYTES )     return 512;
  107 
  108     else                                  return 0;
   84        if     ( type == KMEM_PAGE )          return CONFIG_PPM_PAGE_SIZE;
   85        else if( type == KMEM_GENERIC )       return 0;
   86        else if( type == KMEM_KCM )           return sizeof( kcm_t );
   87        else if( type == KMEM_VSEG )          return sizeof( vseg_t );
   88        else if( type == KMEM_DEVICE )        return sizeof( chdev_t );
   89        else if( type == KMEM_MAPPER )        return sizeof( mapper_t );
   90        else if( type == KMEM_PROCESS )       return sizeof( process_t );
   91        else if( type == KMEM_CPU_CTX )       return sizeof( hal_cpu_context_t );
   92        else if( type == KMEM_FPU_CTX )       return sizeof( hal_fpu_context_t );
   93        else if( type == KMEM_BARRIER )       return sizeof( remote_barrier_t );
   94
   95        else if( type == KMEM_FATFS_INODE )   return sizeof( fatfs_inode_t );
   96        else if( type == KMEM_FATFS_CTX )     return sizeof( fatfs_ctx_t );
   97        else if( type == KMEM_DEVFS_INODE )   return sizeof( devfs_inode_t );
   98        else if( type == KMEM_MUTEX )         return sizeof( remote_mutex_t );
   99        else if( type == KMEM_VFS_CTX )       return sizeof( vfs_ctx_t );
   100        else if( type == KMEM_VFS_INODE )     return sizeof( vfs_inode_t );
   101        else if( type == KMEM_VFS_DENTRY )    return sizeof( vfs_dentry_t );
   102        else if( type == KMEM_VFS_FILE )      return sizeof( vfs_file_t );
   103        else if( type == KMEM_SEM )           return sizeof( remote_sem_t );
   104        else if( type == KMEM_CONDVAR )       return sizeof( remote_condvar_t );
   105
   106        else if( type == KMEM_512_BYTES )     return 512;
   107
   108        else                                  return 0;
  109109}
  110110
   
  112112char * kmem_type_str( uint32_t type )
  113113{
  114     if     ( type == KMEM_PAGE )          return "KMEM_PAGE";
  115     else if( type == KMEM_GENERIC )       return "KMEM_GENERIC";
  116     else if( type == KMEM_KCM )           return "KMEM_KCM";
  117     else if( type == KMEM_VSEG )          return "KMEM_VSEG";
  118     else if( type == KMEM_DEVICE )        return "KMEM_DEVICE";
  119     else if( type == KMEM_MAPPER )        return "KMEM_MAPPER";
  120     else if( type == KMEM_PROCESS )       return "KMEM_PROCESS";
  121     else if( type == KMEM_CPU_CTX )       return "KMEM_CPU_CTX";
  122     else if( type == KMEM_FPU_CTX )       return "KMEM_FPU_CTX";
  123     else if( type == KMEM_BARRIER )       return "KMEM_BARRIER";
  124 
  125     else if( type == KMEM_FATFS_INODE )   return "KMEM_FATFS_INODE";
  126     else if( type == KMEM_FATFS_CTX )     return "KMEM_FATFS_CTX";
  127     else if( type == KMEM_DEVFS_INODE )   return "KMEM_DEVFS_INODE";
  128     else if( type == KMEM_MUTEX )         return "KMEM_MUTEX";
  129     else if( type == KMEM_VFS_CTX )       return "KMEM_VFS_CTX";
  130     else if( type == KMEM_VFS_INODE )     return "KMEM_VFS_INODE";
  131     else if( type == KMEM_VFS_DENTRY )    return "KMEM_VFS_DENTRY";
  132     else if( type == KMEM_VFS_FILE )      return "KMEM_VFS_FILE";
  133     else if( type == KMEM_SEM )           return "KMEM_SEM";
  134     else if( type == KMEM_SEM )           return "KMEM_CONDVAR";
  135 
  136     else if( type == KMEM_512_BYTES )     return "KMEM_512_BYTES";
  137 
  138     else                                  return "undefined";
   114        if     ( type == KMEM_PAGE )          return "KMEM_PAGE";
   115        else if( type == KMEM_GENERIC )       return "KMEM_GENERIC";
   116        else if( type == KMEM_KCM )           return "KMEM_KCM";
   117        else if( type == KMEM_VSEG )          return "KMEM_VSEG";
   118        else if( type == KMEM_DEVICE )        return "KMEM_DEVICE";
   119        else if( type == KMEM_MAPPER )        return "KMEM_MAPPER";
   120        else if( type == KMEM_PROCESS )       return "KMEM_PROCESS";
   121        else if( type == KMEM_CPU_CTX )       return "KMEM_CPU_CTX";
   122        else if( type == KMEM_FPU_CTX )       return "KMEM_FPU_CTX";
   123        else if( type == KMEM_BARRIER )       return "KMEM_BARRIER";
   124
   125        else if( type == KMEM_FATFS_INODE )   return "KMEM_FATFS_INODE";
   126        else if( type == KMEM_FATFS_CTX )     return "KMEM_FATFS_CTX";
   127        else if( type == KMEM_DEVFS_INODE )   return "KMEM_DEVFS_INODE";
   128        else if( type == KMEM_MUTEX )         return "KMEM_MUTEX";
   129        else if( type == KMEM_VFS_CTX )       return "KMEM_VFS_CTX";
   130        else if( type == KMEM_VFS_INODE )     return "KMEM_VFS_INODE";
   131        else if( type == KMEM_VFS_DENTRY )    return "KMEM_VFS_DENTRY";
   132        else if( type == KMEM_VFS_FILE )      return "KMEM_VFS_FILE";
   133        else if( type == KMEM_SEM )           return "KMEM_SEM";
   134        else if( type == KMEM_SEM )           return "KMEM_CONDVAR";
   135
   136        else if( type == KMEM_512_BYTES )     return "KMEM_512_BYTES";
   137
   138        else                                  return "undefined";
  139139}
  140140
   
  147147        kcm_t    * kcm;
  148148
  149     assert( ((type > 1) && (type < KMEM_TYPES_NR) ) , __FUNCTION__ , "illegal KCM type" );
   149        assert( ((type > 1) && (type < KMEM_TYPES_NR) ) , __FUNCTION__ , "illegal KCM type" );
  150150
  151151        kmem_dmsg("\n[INFO] %s : enters / KCM type %s missing in cluster %x\n",
  152                       __FUNCTION__ , kmem_type_str( type ) , local_cxy );
  153 
  154     cluster_t * cluster = LOCAL_CLUSTER;
  155 
  156     // allocates memory for the requested KCM allocator
  157     // from the KCM allocator embedded in cluster descriptor
   152                  __FUNCTION__ , kmem_type_str( type ) , local_cxy );
   153
   154        cluster_t * cluster = LOCAL_CLUSTER;
   155
   156        // allocates memory for the requested KCM allocator
   157        // from the KCM allocator embedded in cluster descriptor
  158158        kcm = kcm_alloc( &cluster->kcm );
  159159
  160160        if( kcm == NULL )
  161     {
   161        {
  162162                printk("\n[ERROR] in %s : failed to create KCM type %d in cluster %x\n",
  163                __FUNCTION__ , type , local_cxy );
  164         return ENOMEM;
  165     }
  166 
  167     // initializes the new KCM allocator
   163                       __FUNCTION__ , type , local_cxy );
   164                return ENOMEM;
   165        }
   166
   167        // initializes the new KCM allocator
  168168        kcm_init( kcm , type );
  169169
  170     // register it if the KCM pointers Table
   170        // register it if the KCM pointers Table
  171171        cluster->kcm_tbl[type] = kcm;
  172172
   
  174174
  175175        kmem_dmsg("\n[INFO] %s : exit / KCM type %s created in cluster %x\n",
  176                       __FUNCTION__ , kmem_type_str( type ) , local_cxy );
   176                  __FUNCTION__ , kmem_type_str( type ) , local_cxy );
  177177
  178178        return 0;
  179 
  180 }  // end kmem_create_kcm()
  181 
  182 
   179}
  183180
  184181/////////////////////////////////////
   
  202199                      __FUNCTION__ , local_cxy , kmem_type_str( type ) );
  203200
  204     // analyse request type
   201        // analyse request type
  205202        if( type ==  KMEM_PAGE )                       // PPM allocator
  206     {
  207         // allocate the number of requested pages
   203        {
   204                // allocate the number of requested pages
  208205                ptr = (void *)ppm_alloc_pages( size );
  209206
  210         // reset page if requested
   207                // reset page if requested
  211208                if( flags & AF_ZERO ) page_zero( (page_t *)ptr );
  212209
  213         kmem_dmsg("\n[INFO] %s : exit in cluster %x for type %s / page = %x / base = %x\n",
  214                   __FUNCTION__, local_cxy , kmem_type_str( type ) ,
  215                   (intptr_t)ptr , (intptr_t)ppm_page2base( ptr ) );
  216         }
  217     else if( type == KMEM_GENERIC )                // KHM allocator
  218     {
  219         // allocate memory from KHM
   210                kmem_dmsg("\n[INFO] %s : exit in cluster %x for type %s / page = %x / base = %x\n",
   211                          __FUNCTION__, local_cxy , kmem_type_str( type ) ,
   212                          (intptr_t)ptr , (intptr_t)ppm_page2base( ptr ) );
   213        }
   214        else if( type == KMEM_GENERIC )                // KHM allocator
   215        {
   216                // allocate memory from KHM
  220217                ptr = khm_alloc( &cluster->khm , size );
  221218
  222         // reset memory if requested
   219                // reset memory if requested
  223220                if( flags & AF_ZERO ) memset( ptr , 0 , size );
  224221
  225         kmem_dmsg("\n[INFO] %s : exit in cluster %x for type %s / base = %x / size = %d\n",
  226                   __FUNCTION__, local_cxy , kmem_type_str( type ) ,
  227                  (intptr_t)ptr , req->size );
  228         }
  229     else                                           // KCM allocator
  230     {
  231         // initialize the KCM allocator if not already done
  232             if( cluster->kcm_tbl[type] == NULL )
  233             {
  234             spinlock_lock( &cluster->kcm_lock );
   222                kmem_dmsg("\n[INFO] %s : exit in cluster %x for type %s / base = %x / size = %d\n",
   223                          __FUNCTION__, local_cxy , kmem_type_str( type ) ,
   224                          (intptr_t)ptr , req->size );
   225        }
   226        else                                           // KCM allocator
   227        {
   228                // initialize the KCM allocator if not already done
   229                if( cluster->kcm_tbl[type] == NULL )
   230                {
   231                        spinlock_lock( &cluster->kcm_lock );
  235232                        error_t error = kmem_create_kcm( type );
  236             spinlock_unlock( &cluster->kcm_lock );
  237             if ( error ) return NULL;
  238             }
  239 
  240         // allocate memory from KCM
  241         ptr = kcm_alloc( cluster->kcm_tbl[type] );
  242 
  243         // reset memory if requested
   233                        spinlock_unlock( &cluster->kcm_lock );
   234                        if ( error ) return NULL;
   235                }
   236
   237                // allocate memory from KCM
   238                ptr = kcm_alloc( cluster->kcm_tbl[type] );
   239
   240                // reset memory if requested
  244241                if( flags & AF_ZERO ) memset( ptr , 0 , kmem_type_size( type ) );
  245242
  246         kmem_dmsg("\n[INFO] %s : exit in cluster %x for type %s / base = %x / size = %d\n",
  247                   __FUNCTION__, local_cxy , kmem_type_str( type ) ,
  248                   (intptr_t)ptr , kmem_type_size( type ) );
  249         }
  250 
  251     if( ptr == NULL )
  252     {
  253             printk("\n[ERROR] in %s : failed for type %d / size %d in cluster %x\n",
  254                __FUNCTION__ , type , size , local_cxy );
  255 
  256             return NULL;
  257     }
   243                kmem_dmsg("\n[INFO] %s : exit in cluster %x for type %s / base = %x / size = %d\n",
   244                          __FUNCTION__, local_cxy , kmem_type_str( type ) ,
   245                          (intptr_t)ptr , kmem_type_size( type ) );
   246        }
   247
   248        if( ptr == NULL )
   249        {
   250                printk("\n[ERROR] in %s : failed for type %d / size %d in cluster %x\n",
   251                   __FUNCTION__ , type , size , local_cxy );
   252
   253                return NULL;
   254        }
  258255
  259256        return ptr;
  260 
  261 } // end kmem_alloc()
   257}
  262258
  263259//////////////////////////////////
   
  265261{
  266262        if( req->type >= KMEM_TYPES_NR )
  267     {
  268         printk("\n[PANIC] in %s : illegal request type\n", __FUNCTION__ );
  269         hal_core_sleep();
  270     }
   263        {
   264                printk("\n[PANIC] in %s : illegal request type\n", __FUNCTION__ );
   265                hal_core_sleep();
   266        }
  271267
  272268        switch(req->type)
  273269        {
  274             case KMEM_PAGE:
   270                case KMEM_PAGE:
  275271                ppm_free_pages( (page_t*)req->ptr );
  276272                return;
  277273
  278             case KMEM_GENERIC:
  279             khm_free( req->ptr );
   274                case KMEM_GENERIC:
   275                khm_free( req->ptr );
  280276                return;
  281277
  282             default:
   278                default:
  283279                kcm_free( req->ptr );
  284280                return;
   
  286282}
  287283
  288 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.